zadzwoń:
664 496 100 lub 664 496 200

Szkolenia językowe
dla firm i instytucji

/slide/slide5.jpg

Kursy specjalistyczne
i standardowe

/slide/slide6.jpg

Tłumaczenia
pisemne i ustne

/slide/slide7.jpg

Szkoła językowa
Dla dzieci i młodzieży

/slide/slide8.jpg

dla firm

Kursy dla firm

1. Dni i godziny zajęć ustalane są za obustronnym porozumieniem polegającym na  rozmowie przedstawiciela naszej szkoły z klientem w celu ustalenia:

  • rodzaju kursu
  • częstotliwości spotkań
  • czasu trwania kursu

 

2. Określenie poziomu zaawansowania językowego i specyfiki kursu następuje poprzez:

  • przeprowadzenia bezpłatnego testu diagnostycznego
  • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
  • przeanalizowanie Formularza Potrzeb Kursanta

 

3. Podział na grupy: od 4 do 8 osób w grupie

4. Dobór materiałów szkoleniowych uwzględniających potrzeby firmy.

5. System sprawdzania postępów w nauce:

  • testy cząstkowe
  • test końcowy po zakończeniu kursu

 

6. Świadectwa końcowe: ESCS wystawia świadectwo końcowe ukończenia kursu (Dyplom) każdemu uczestnikowi, który zaliczył egzamin końcowy na danym poziomie.

7. Szkoła zobowiązuje się do dostarczenia dla kierownictwa zlecającego szkolenie dokumentację dotyczącą przebiegu kursu określoną w umowie.

8. Raz w ciągu kursu szkoła przeprowadza badania opinii uczestników szkolenia przy pomocy ankiety, aby jak najlepiej sprostać oczekiwaniom kursantów.

9. Raz w semestrze przeprowadzane są hospitacje zajęć.

Kontakt

English School of Communication Skills
ul. Staromiejska 7/201 B, 40-013 Katowice
e-mail: escs@o2.pl

 

English School of Communication Skills
ul. Panewnicka 22, 40-709 Katowice

kom. 664 496 100
kom. 664 496 200