zadzwoń:
664 496 100 lub 664 496 200

Szkolenia językowe
dla firm i instytucji

/slide/slide5.jpg

Kursy specjalistyczne
i standardowe

/slide/slide6.jpg

Tłumaczenia
pisemne i ustne

/slide/slide7.jpg

Szkoła językowa
Dla dzieci i młodzieży

/slide/slide8.jpg

E-prywatność

RODO

Realizując obowiązek wynikający z treści art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest:

English School of Communication Skills, ul. Staromiejska 7/201 B, 40-013 Katowice, e-mail: escs@o2.pl, nr tel.: 664 496 100 lub 664 496 200.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b) i c) RODO.

 3. Może Pani/Pan kontaktować się z nami listownie, telefonicznie lub wysyłając wiadomość e – mail.

 4. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w celu i w zakresie wskazanych w zgodzie udzielonej powyżej.

 5. Dane będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a wynikających także z przepisów prawa podatkowego.

 6. Jednocześnie informujemy Panią/Pana o prawie do:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą,

 • ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a nadto do przenoszenia danych,

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Kontakt

English School of Communication Skills
ul. Staromiejska 7/201 B, 40-013 Katowice
e-mail: escs@o2.pl

 

English School of Communication Skills
ul. Panewnicka 22, 40-709 Katowice

kom. 664 496 100
kom. 664 496 200